صدا و سیما/ ا اعلام قصد دولت دونالد ترامپ مبنی بر اخراج دانشجویان بین المللی شاغل به تحصیل در آمریکا، دانشگاه هاروارد و دانشگاه فنی ماساچوست (ام آی تی) به صورت مشترک شکوائیه ای علیه دولت ترامپ و وزارت امنیت داخلی آمریکا و سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا تنظیم و تسلیم کردند.

در این شکوائیه، از دستگاه قضائی آمریکا خواسته شده است از اقدام وزارت امنیت داخلی و سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا برای اجرای رهنمود ششم ژوئیه کاخ سفید ممانعت به عمل آورد.