مهر/ تصاویری از درگیری نیروهای امنیتی یونان با معترضان در آتن را مشاهده می کنید.