جام جم/ تصاویری از درگیری عجیب و غریب در مجلس ترکیه را میبینید.