صدا و سیما/ فرانسه به منظور جلوگیری از شیوع کرونا به جای برگزاری مراسم رژه 14 ژوئیه در خیابان مشهور شانزه لیزه، به مراسمی نظامی در میدان کنکورد پاریس محل برگزاری مراسم روز ملی این کشور با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور و شماری از مقامات فرانسه اکتفا کرد.