صدا و سیما/  آخرین توصیه سازمان جهانی بهداشت: اگر ماسک نزنید شرایط بدتر می شود.