تسنیم/ به گزراش رویترز، معلمان در ایالت ویرجینیا آمریکا با برگزاری اعتراضات مقابل ستاد آموزش کشور، بوق خودروهایشان را با هم به صدا درآوردند.