فارس/ معترضان به محدودیت‌های کرونایی اعلام شده توسط دولت انگلیس طی تظاهراتی در مرکز لندن با پلیس درگیر شدند.

پلیس لندن روز شنبه با معترضان به محدودیت‌های کرونایی در این شهر درگیر شد. این در حالی است که شهردار این شهر هشدار داده که این احتمال وجود دارد که به زودی محدودیت‌های شدیدتری برای جلوگیری از افزایش شدید ابتلا به کرونا در این شهر اتخاذ خواهد شد.
درگیری زمانی آغاز شد که پلیس تلاش داشت تا صدها تظاهرات کننده را که در مرکز لندن در میدان «ترافالگار» تجمع کرده بودند را متفرق کند.
برخی تظاهرات کنندگان به ایجاد مانع پرداخته تا جلوی افسران پلیس برای بازداشت معترضان را بگیرند که همین موضوع باعث ایجاد ترافیک سنگین در این منطقه شلوغ در لندن شد.