آخرين خبر/ معاون علمي فناوري رئيس جمهور با اشاره به قدرت ايران در حوزه استارتاپ‌ها گفت: ما بايد بتوانيم قدرت نرم خود را در فضاي مجازي نگه داريم. سورنا ستاري در گفتگو با آخرين خبر، يکي از فعاليت هاي مهم دولت را اقتصاد دانش بنيان عنوان کرد و افزود: يکي از بحث هاي عمده اقتصاد دانش بنيان بحث فضاي مجازي‌ست که در اين دولت اتفاقات بزرگي پيرامون آن به انجام رسيده است. وي با تمجيد از «آخرين خبر» اظهار داشت: ما در توليد محتواي زبان فارسي به جايگاه خوبي رسيده ايم و هم اکنون زبان فارسي با توجه به جمعيت فارسي زبانان در رتبه نهم اينترنت قرار دارد. معاون علمي رئيس جمهور ادامه داد: وقتي درباره فارسي زبانان صحبت مي کنيم يعني کشورهايي مانند افغانستان و تاجيکستان جزئي از اين آمار هستند اما توسعه اينترنت در اين کشورها زياد نيست و اين موضوع نشان مي دهد در توليد محتواي فارسي در کشور اتفاقات خوبي رخ داده است. ستاري گفت: در حال حاضر تعداد صفحات وب در زبان فارسي بسيار بيشتر از صفحات عربي است در حالي که تعداد جمعيت عرب زبان بيشتر از جمعيت فارسي زبان است. وي با بيان اينکه ما بايد قدرت نرممان را در حوزه فضاي مجازي نگه داريم اظهار داشت: در مجموعه «آخرين خبر» بايد بتوانيم ايده هاي جديد را در قالب شتاب دهنده هاي کسب و کار داشته باشيم و به استارتاپ ها در حوزه توليد محتوا کمک کنيم. معاون علمي رئيس جمهور گريزي به مشکلاتي نظير قوانين فيلترينگ نيز زد و گفت: من تمام مشکلات را قبول دارم اين مشکلات در کشورهاي ديگر به نوعي ديگر وجود دارد. ستاري اظهارداشت: جريان استارت آپي که ايجاد شده در کشور در منطقه بي نظير است و يکي از بخش هايي است که مي توانيم بگوييم در دنيا هم در حال رشد و بالندگي‌ست. رئيس بنياد نخبگان با اشاره به شاخصه مهم اين استارتاپ‌ها ادامه داد: اين مجموعه ها بر اساس مفاهيم بومي کشور ارتقا يافته اند و استارت آپ هاي ما در حوزه اي تي بزرگترين استارت آپ هاي منطقه هستند. ستاري افزود: اين کسب و کارها قدرت کشور هستند که بايد تقويت شوند نمونه آن هم همين آخرين خبر است. ما را در کانال اپليکيشن آخرين خبر
اينستاگرام اپليکيشن آخرين خبر
وبلاگ آخرين خبر دنبال کنيد