آخرین خبر/ هر جا که با هم بوده‌ایم از پس مشکلات و بحران‌ها برآمده‌ایم، راز شکست بیماری کرونا نیز "باهم بودن" و رعایت نکات بهداشتی از سوی تک تک آحاد مردم است.
"با هم شکستش می‌دهیم" نام کمپین "آخرین خبر" برای توجه دادن مردم به رعایت نکات بهداشتی تا زمان ریشه کن شدن بیماری کروناست. ما تمامی اطلاع رسانی ها، آموزش‌ها و خبرهای مرتبط با این بیماری را تا زمان رفع مشکل با این هشتگ (#باهم_شکستش_می‌دهیم) در شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن خود منتشر خواهیم کرد.
با هم بودن در برخورد با این بیماری، امیدوار بودن و جدی گرفتن رعایت نکات بهداشتی با امید به خدا می‌تواند به سرعت شکست بیماری را برای ما به ارمغان بیاورد.


ما را در کانال اپلیکیشن آخرین خبر
اینستاگرام اپلیکیشن آخرین خبر
وبلاگ آخرین خبر دنبال کنید