کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«مجلس پيگير مصوبات خود است و مي‌خواهد اجازه ندهد تا ايران با آمريکا مذاکره کند. از سوي ديگر مجلس دولت را موظف کرده است تا زماني که طرف‌هاي ديگر برجام تمامي شروط ايران را نپذيرفته‌اند، نمي‌تواند توافق کند. يعني اينکه توافق برجام موکول به انجام امر محال شده است و همين امر کار را براي دولت آينده براي احياي برجام سخت مي‌کند».
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها، دست دولت را در مقابل زياده‌خواهي و زورگويي آمريکا پُر کرد. اما متاسفانه برخي دولتمردان همصدا با مدعيان اصلاحات، اين اقدام قدرت ساز را تضعيف مي‌کنند.
چندي پيش مجيد تخت روانچي، نماينده ايران در سازمان ملل با تمجيد از قانون مجلس گفته بود:«قانون مصوب مجلس ما در حقيقت پاسخي حساب شده به اقدامات غيرقانوني آمريکا و بيش از سه سال ناتواني اتحاديه اروپايي و سه کشور اروپايي در مقاومت در مقابل چنين اقداماتي بود».
تخت روانچي در ادامه تاکيد کرده بود:«هدف از اين قانون، بازگرداندن توازن از دست رفته به برجام است و همانگونه که خود اين قانون به روشني بيان مي‌کند، اگر برجام در عمل بطور کامل توسط ديگران اجرا و تمام تحريم‌ها کاملاً برداشته شوند، اقدامات جبراني ايران قابل برگشت است».
تجربه ثابت کرده است که آمريکا و تروئيکاي اروپا فقط زبان زور را مي‌فهمند. نکته قابل تأمل اينجاست که مدعيان اصلاحات عليرغم اطلاع از اين واقعيت بديهي، در تقلا است تا ابزارهاي چانه زني ايران را از بين ببرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar