آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 
بررسی‌ها‭ ‬بیانگر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬شاخص‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بورسی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬6‭.‬7‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬سال‭ ‬جاری،‭ ‬زیان‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬صنعت‭ ‬خودروسازی‭ ‬37‭.‬4‭ ‬درصد‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬زیان‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬بدترین‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سودآوری‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬صنایع‭ ‬بورسی‭ ‬دارند
 
پژوهشکده‭ ‬پولی‭ ‬و‭ ‬بانکی‭ ‬کشور،‭ ‬ماهانه‭ ‬وضعیت‭ ‬تولید‭ ‬شرکت‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلفی‭ ‬چون‭ ‬شاخص‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬ماهانه،‭ ‬تحلیل‭ ‬موجودی‭ ‬انبار،‭ ‬محدودیت‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬صنعت،‭ ‬سودآوری‭ ‬و‭... ‬بررسی‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬آن،‭ ‬شاخص‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بورسی‭ ‬در‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬6‭.‬7‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬صنایع،‭ ‬خودروسازی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬قطعات‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬بالای‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬بیشترین‭ ‬رشد‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گزارش،‭ ‬پژوهشکده‭ ‬پولی‭ ‬و‭ ‬بانکی‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬تغییرات‭ ‬در‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬محصولات،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬تحلیل‭ ‬بهتری‭ ‬از‭ ‬علت‭ ‬تغییرات‭ ‬تولید‭ ‬صنعت‭ ‬مربوطه‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد،‭ ‬چون‭ ‬شاهدی‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬نیز‭ ‬ارائه‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬بتوان‭ ‬به‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬روند‭ ‬آتی‭ ‬تولید‭ ‬پرداخت،‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬تحلیل‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬شرکت‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬
تحلیل‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬صنایع‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شاخص‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬منفی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬آن‌ها‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬اخیر‭ (‬خرداد‭ ‬تا‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭) ‬رشد‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬تولیدشان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬کاهش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬کاهش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خودروسازی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬اخیر،‭ ‬رشد‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خودروسازی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬تولیدشان‭ ‬پیشی‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬کاهش‭ ‬در‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬قبل‭ ‬تجمیع‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬صنعت‭ ‬خودروسازی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬محدودیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واردات‭ ‬خودرو‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬مازاد‭ ‬تقاضا‭ ‬روبرو‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
بررسی‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬صنعت‭ ‬محصولات‭ ‬شیمیایی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬ابتدای‭ ‬امسال‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬منفی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬در‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬اما‭ ‬رشد‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬خرداد‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬مثبت‭ ‬شد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬هنوز‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬افزایش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬
اما‭ ‬صنعت‭ ‬فلزات‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬ابتدایی‭ ‬سال‭ ‬برخلاف‭ ‬نیمه‭ ‬دوم‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬هم‭ ‬شاخص‭ ‬تولید‭ ‬مثبت‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬کاهش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬البته،‭ ‬در‭ ‬تیرماه‭ ‬علیرغم‭ ‬رشد‭ ‬بالای‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬موجودی‭ ‬انبار‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر،‭ ‬بازار‭ ‬تمام‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬آتی‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬اندکی‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬کما‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬رشد‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬تیرماه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گزارش،‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬تاثیر‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬مالی‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬تولید‭ ‬شرکت‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬شرکت‌های‭ ‬با‭ ‬محدویت‭ ‬مالی‭ ‬شدید‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬تقسیم‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬تا‭ ‬خرداد‭ ‬1401‭ ‬رشد‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدودیت‭ ‬مالی‭ ‬بسیار‭ ‬نزدیک‭ ‬هم‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬لذا‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬فروردین‭ ‬1400‭ ‬تاکنون‭ ‬محدودیت‭ ‬مالی‭ ‬تغییرات‭ ‬و‭ ‬نوسانات‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معناداری‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬نداده‭ ‬است‭.‬
‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬شرکت‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬22‭ ‬ماه‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬شاخص‭ ‬تولید‭ ‬سایر‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬شرکت‌های‭ ‬واردات‭ ‬محور‭ ‬به‭ ‬بالای‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬
همچنین،‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬کالاهای‭ ‬نهایی‭ (‬مصرفی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌ای‭) ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬کالاهای‭ ‬واسطه‌ای‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

>‭ ‬وضعیت‭ ‬سودآوری‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بورسی‭ ‬
بررسی‭ ‬صورت‌های‭ ‬مالی‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1401‭ ‬نیز‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬تعداد‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیان‌ده‭ ‬معادل‭ ‬68‭ ‬شرکت‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعدادی‭ ‬تغییر‭ ‬نکرده‌اند‭. ‬در‭ ‬بین‭ ‬صنایع‭ ‬مهم‭ ‬مانند‭ ‬سنوات‭ ‬اخیر‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خودروسازی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬قطعات‭ ‬بدترین‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سودآوری‭ ‬دارند؛‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬صنعتی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬جمع‭ ‬سود‭ ‬خالص‭ ‬شرکت‌های‭ ‬آن‭ ‬منفی‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬سال‭ ‬جاری،‭ ‬زیان‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬صنعت‭ ‬خودروسازی‭ ‬37‭.‬4‭ ‬درصد‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬زیان‭ ‬ساخته‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬است‭. ‬رشد‭ ‬سودآوری‭ ‬صنعت‭ ‬محصولات‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬فلزات‭ ‬اساسی‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬صادرات‭ ‬محور‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬رسیده‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬رشد‭ ‬سودآوری‭ ‬سایر‭ ‬شرکت‌هاست‭.  ‬البته،‭ ‬سودآوری‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬ابتدایی‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬37‭.‬4‭ ‬درصدی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬آزادسازی‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حذف‭ ‬ارز‭ ‬ترجیحی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬اثرگذار‭ ‬بر‭ ‬سودآوری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بوده‭ ‬است‭.  ‬سود‭ ‬شرکت‌های‭ ‬صنعت‭ ‬محصولات‭ ‬دارویی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬ابتدایی‭ ‬امسال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬47‭.‬6‭ ‬درصد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar