آفتاب یزد/ « سریال غم‌انگیز کمبود دارو » عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشته مجید‭ ‬ابهری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
داستان‭ ‬غم‌انگیز‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬مخصوصا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬اصلی،‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬کردن‭ ‬خیر‭ ‬و‭ ‬شر‭ ‬مخفی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حل‌وفصل‭ ‬نمود‭. ‬حتما‭ ‬موضوع‭ ‬قیف‭ ‬و‭ ‬قیر‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬اید؛‭ ‬انسان‭ ‬تصور‭ ‬میکند‭ ‬اینگونه‭ ‬تمثیلات‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬نقل‭ ‬حکایت‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭.‬‭ ‬اما‭ ‬گاهی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬مشاهده‭ ‬میکنیم‭ ‬این‭ ‬حکایت‭ ‬چندان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬حقیقت‭ ‬فاصله‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬یکروز‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬نیست،‭ ‬تولید‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬هست‭ ‬ولی‭ ‬تولید‭ ‬نیست‭ ‬تا‭ ‬جاییکه‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬تردید‭ ‬می‌افتد‭ ‬که‭ ‬نکند‭ ‬عده‌ای‭ ‬قصد‭ ‬شوخی‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬مردم‭ ‬ودولت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬می‌پرورانند‭. ‬
 بعد‭ ‬از‭ ‬مدتها،‭ ‬نوابغ‭ ‬بخش‭ ‬درمان،‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬شاذ‭ ‬و‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬حیف‭ ‬است‭ ‬ثبت‭ ‬جهانی‭ ‬نشود‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬توسط‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬نااهلان‭ ‬اینگونه‭ ‬چالش‌ها‭ ‬مورد‭ ‬دستبرد‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭. ‬داستان‭ ‬پرفراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‭ ‬داروهایی‭ ‬مثل‭ ‬شربت‭ ‬سرفه‭ ‬و‭ ‬استامینوفن‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬دارویی،‭ ‬دیگر‭ ‬موجب‭ ‬تمسخر‭ ‬و‭ ‬تاسف‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬چاره‭ ‬اندیشی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ایجاد‭ ‬ستاد‭ ‬تامین‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬وظیفه‭ ‬این‭ ‬ستاد‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬قیف‭ ‬و‭ ‬قیر‭ ‬است‭. ‬واضح‌تر‭ ‬اینکه‭ ‬وضعیت‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروها‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬واستانهای‭ ‬دیگر‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬اقلام‭ ‬اضافی‭ ‬به‭ ‬مقاصدی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬کمبود‭ ‬هستند‭ ‬فرستاده‭ ‬میشود‭. ‬جل‭ ‬الخالق‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬جدید‭ ‬سازمانهای‭ ‬دارویی‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قاچاقچی‭ ‬دارو‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬ناصر‭ ‬خسرو‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یاری‭ ‬وهمفکری‭ ‬آنان‭ ‬حداکثر‭ ‬استفاده‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آید‭. ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬دوم‭ ‬ترجیع‭ ‬بند‭ ‬تحریم‭ ‬فراموش‭ ‬نشود‭ ‬حالا‭ ‬اکثریت‭ ‬سوءمدیریت‌ها‭ ‬و‭ ‬فقدان‭ ‬کفایتهای‭ ‬اجرایی‭ ‬بگردن‭ ‬تحریم‭ ‬افتاده‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بهانه‭ ‬نجات‭ ‬بخش،‭ ‬ذکر‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬مدیران‭ ‬نابغه‭ ‬سازمان‭ ‬دارو‭ ‬است‭. ‬تصور‭ ‬میشود‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سوءاستفاده‌های‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬دستهایی‭ ‬درکارند‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬رئیسی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آزارهای‭ ‬نرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬وارد‭ ‬نمایند‭. ‬پدری‭ ‬که‭ ‬جگرگوشه‌اش‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬خانه‭ ‬همچون‭ ‬کوره‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬تب‭ ‬میسوزد‭ ‬و‭ ‬ناله‭ ‬میکند‭ ‬نومیدانه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬داروخانه‭ ‬سر‭ ‬میکشد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خستگی‌های‭ ‬فراوان‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬ناصر‭ ‬خسرو‭ ‬در‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬مایوسانه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامان‭ ‬دلالان‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬ریاست‭ ‬جدید‭ ‬الورود‭ ‬سازمان‭ ‬دارویی‭ ‬هنگام‭ ‬اولین‭ ‬حضور،‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬کمبود‭ ‬دارویی‭ ‬مخصوصا‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬برطرف‭ ‬گردد‭. ‬اما‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬میکنم‭ ‬اگر‭ ‬کمبود‭ ‬آنتی‌بیوتیک‭ ‬برطرف‭ ‬گردد‭ ‬دارو‭ ‬یا‭ ‬داروهای‭ ‬دیگر‭ ‬بجای‭ ‬آن‌ها‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬گردد‭. ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬دچار‭ ‬اضطراب‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬مدیریتی‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬کاربلد‭ ‬در‭ ‬مسند‭ ‬امور‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar