جهان/متن پیش رو در «جهان» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست.

روزی ادعا می کنند که قرار است تغییراتی در معاونت های دولت ایجاد شود و آنرا به سبب اختلاف شدید درون دولت و گروه بندی شدن آن، القا می کنند و روزی نیز تغییر در کابینه دولت که برای چابک سازی و کارایی هر چه بیشتر انجام می شود را دلیل اختلافات درونی سناریو سازی می کنند.
 
 اصلاحات در این برهه زمانی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس و از سوی دیگر عملکرد ضعیف دولت و مجلس و شورای شهر قبلی که تماما رنگ این جناح داشت، مجبور است تا به هر دری برای تضعیف دولت و مجلس فعلی بزند.

عملکرد ضعیف بویژه در دولت روحانی همچون آویزی بر گردن این جناح سیاسی است، تا جایی که این جریان خود را به هر ترفند و دری می زند تا شاید افکارعمومی آن برهه زمانی را فراموش کند؛ موضوعی که تا به اینجا محال ممکن است.

حالا اختلاف افکنی متوهمانه و خبرسازی های کذب در دستور کار این جریان سیاسی قرار گرفته است. این القای اختلاف جعلی هم در درون دولت و هم بیرون میان قوا از سوی رسانه های اصلاح طلب که به طور قارچ گونه افزایش یافته اند، دنبال می شود.

روزی ادعا می کنند که قرار است تغییراتی در معاونت های دولت ایجاد شود و آنرا به سبب اختلاف شدید درون دولت و گروه بندی شدن آن،  القا می کنند و روزی نیز تغییر در کابینه دولت که برای چابک سازی و کارایی هر چه بیشتر انجام می شود را دلیل اختلافات درونی سناریو سازی می کنند.

این درحالی است که دولت سیزدهم یکی از کم حاشیه ترین دولت ها بوده است و اصلاح طلبان سعی می کنند برای آن حاشیه سازی کنند. برعکس دولت قبل که هر روز خود دولتمردان سعی می کردند با حاشیه سازی به جای کار فضای افکار عمومی را اداره کنند.

درواقع از نوع حاشیه سازی و منبع آن نیز می توان به میزان عملکرد دولت ها پی برد. دولتی که از بیرون برای آن حاشیه سازی می کنند قطعا متمرکز بر روی کارهای خود است اما دولتی که خود حاشیه ساز است برای پوشاندن ضعف عملکردی خود دست به این کار می زند.

از سوی دیگر اختلاف افکنی میان قوا درحالی که این دو در چالش مثبت سعی دارند امور کشور راه اداره کنند از جمله  ترفندهای اصلاح طلبان است. حتی در این حوزه مطرح می شود که قالیباف سعی دارد به عنوان کاندیدای رقیب پا به میدان انتخابات دوره آینده ریاست جمهوری بگذارد، این در شرایطی است که قالیباف در دوره های قبل در عمل نشان داده که در این حوزه رقابتی با رییسی ندارد و همواره با وی ائتلاف کرده است.  

این خبرسازی های دروغ درحالی است که دولت رییسی در حال فتح باب های جدیدی در کشور است و اگر فقط یکی از این موارد در دولت قبل اتفاق می افتاد، رسانه های اصلاح طلب زمین و زمان را با تیترهای فضایی و افسانه ای به هم می دوختند. هر چند در دولت تقریبا هیچ هم بدون هیچ فتح بابی همین غوغاسازی را کردند و ظریف را آرش کمانگیر نشان دادند.

با این اوصاف اصلاح طلبان تنها با توهم اختلاف افکنی در دولت و میان قوا در حال آب در هاون کوبیدن هستند و فقط به یک کنش رسانه ای ناشیانه و بی نتیجه دل خود را خوش کرده اند.
 
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar