نماد آخرین خبر
  1. جذاب ترین ها
کتاب

شاعرانه/این چشم کجا بود ز تو، دیدهٔ ما را

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی
شاعرانه/این چشم کجا بود ز تو، دیدهٔ ما را

آخرین خبر/راندی ز نظر، چشم بلا دیدهٔ ما را

این چشم کجا بود ز تو، دیدهٔ ما را
سنگی نفتد این طرف از گوشهٔ آن بام

این بخت نباشد سر شوریدهٔ ما را
مردیم به آن چشمهٔ حیوان که رساند

شرح عطش سینهٔ تفسیدهٔ ما را
فریاد ز بد بازی دوری که برافشاند

این عرصهٔ شطرنج فرو چیدهٔ ما را
هجران کسی، کرد به یک سیلی غم کور

چشم دل از تیغ نترسیدهٔ ما را
ما شعلهٔ شوق تو به صد حیله نشاندیم

دامن مزن این آتش پوشیدهٔ ما را
ناگاه به باغ تو خزانی بفرستند

خرسند کن از خود دل رنجیدهٔ ما را
با اشک فرو ریخت ستمهای تو وحشی

پاشید نمک، جان خراشیدهٔ ما راوحشی بافقی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید

instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره