آخرین خبر/ هرزمان که درد خیلی کُشنده و شدید باشد، مطالعه، چاقوی درد را کُند می‌کند.
برای منحرف‌کردن ذهنم از افکار مأیوس کننده، صرفاً نیاز دارم به کتاب‌ها پناه ببرم.

تسلی بخشی های فلسفه
آلن دوباتن
لحظه های آفتابی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید