آخرین خبر/ "به دخترت خواندن بیاموز." به او یاد بده که عاشق کتاب باشد. بهترین روش براى کتاب‌خوان شدن او این است که تو را در آن حال ببیند. وقتى تو مشغول خواندن باشى، درک مى‌کند که خواندن ارزشمند است، حتى اگر او به مدرسه نرود و فقط کتاب بخواند، قول مى‌دهم داناتر از کودکى شود که تحت محدودیت‌هاى آموزش و پرورش، درس و کتاب مى‌خواند. کتاب‌ها به او کمک مى‌کنند تا دنیا را بهتر بشناسد و آن را به چالش بکشد، به او کمک مى‌کنند تا خودش را بهتر بیان کند و راحت‌تر بتواند رسالت آینده‌ى خویش را انتخاب کند. فرقى نمى‌کند که بخواهد سرآشپز، دانشمند یا خواننده شود. او مى‌تواند از مهارت‌هایى که کتاب‌ها به او مى‌دهند، بهره گیرد. منظورم کتاب‌هاى درسى نیست، بلکه کتاب‌هاى تاریخ، رمان و خودزندگینامه‌هاست. اگر لازم شد به او باج بده، رشوه بده، پاداش بده تا کتاب بخواند. او را تشویق کن تا کتاب بخواند.

مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد
چیماماندا انگوزی آدیشی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید