آخرین خبر/کسی خواهد آمد!
به این بیندیش!
هیچ پیامی آخرین پیام نیست و هیچ عابری آخرین عابر.
کسی مانده است که خواهد آمد. باور کن! کسی که امکان آمدن را زنده نگه میدارد ...

 بار دیگر شهری که دوست میداشتم
نادر ابراهیمی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar