آخرين خبر/کسي خواهد آمد!
به اين بينديش!
هيچ پيامي آخرين پيام نيست و هيچ عابري آخرين عابر.
کسي مانده است که خواهد آمد. باور کن! کسي که امکان آمدن را زنده نگه ميدارد ...

 بار ديگر شهري که دوست ميداشتم
نادر ابراهيمي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar