آخرین خبر/ هرگاه بتوانیم یکی را بدون چشم داشت و حساب و کتاب و معامله دوست داشته باشیم، در اصل در بهشتیم! هرگاه با یکی منازعه کنیم و به نفرت و حسد و کین آلوده شویم با سر به جهنم افتاده‌ایم! 

ملت عشق 
الیف شافاک 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar