آخرین خبر/ بعضی چیزها را نمی‌شود گفت...
بعضی چیزها را احساس می‌کنید، رگ و پی شما را می‌تراشد، دل شما را آب می‌کند، اما وقتی می‌خواهید بیان کنید، می‌بینید که بی‌رنگ و جلاست. مانند تابلوئیست که شاگردی از روی کار استاد ساخته باشد. 
عینا همان تابلوست اما آن روح، آن چیزی که دل شما را می‌فشارد، در آن نیست ...

چشم‌هایش
بزرگ علوى

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar