آخرين خبر/ نگاه مرد مسافر به روي ميز افتاد:
«چه سيب هاي قشنگي!
حيات نشئه ي تنهايي است.»
و ميزبان پرسيد:
قشنگ يعني چه؟
-قشنگ يعني تعبير عاشقانه ي اشکال
و عشق، تنها عشق
تو را به گرمي يک سيب مي کند مأنوس.
و عشق، تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگي ها برد
مرا رساند به امکان يک پرنده شدن.
-و نوشداروي اندوه؟
-صداي خالص اکسير مي دهد اين نوش.

سهراب سپهري
 مريم محمدي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar