آخرین خبر/دیشب به خودم گفتم: شعور یک گیاه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی آید، از بهاری می آید که فرا می‌رسد.
گیاه به روزهایى که رفته، نمی اندیشد، به روزهایى می اندیشد که می آید، اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، چرا ما انسان ها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر ان چه می‌خواهیم، دست یابیم؟

 نامه های عاشقانه ی یک پیامبر
جبران خلیل جبران

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar