نماد آخرین خبر

دو خط کتاب/ خوب است یکی آدم را دوست داشته باشد

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی
دو خط کتاب/ خوب است یکی آدم را دوست داشته باشد

آخرين خبر/ خوب است که آدم را دوست داشته باشند، حتي اگر دوام نداشته باشد.
خوب است که آدم بداند روزي روزگاري من بودم و او.


ما دروغگو بوديم
اميلي لاکهارتبه پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar