آخرين خبر/لبت نه گويد و پيداست مي گويد دلت آري
که اينسان دشمني، يعني که خيلي دوستم داري

دلت مي‌آيد آيا از زباني اين همه شيرين
تو تنها حرف تلخي را هميشه بر زبان آري؟

نمي‌رنجم اگر باور نداري عشق نابم را
که عاشق از عيار افتاده در اين عصر عياري

چه مي‌پرسي ضمير شعرهايم کيست آنِ من
مبادا لحـظه‌اي حتي مرا اينگونــه پنداري

ترا چون آرزوهايم هميشه دوست خواهم داشت
به شرطي که مرا در آرزوي خويش نگذاري

چه زيبا مي‌شود دنيا براي من اگر روزي
تو از آني که هستي اي معما پرده برداري

چه فرقي مي‌کند فرياد يا پژواک جان من
چه من خود را بيازارم چه تو خود را بيازاري

صدايي از صداي عشق خوشتر نيست حافظ گفت
اگر چـه بر صدايش زخمها زد تيغ تاتاري

محمدعلي بهمني

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar