آخرين خبر/ آني جواب داد: «ولي او با من حرف نمي زد، با خدا حرف مي زد در ضمن به نظر نمي آمد به اين کار علاقه ي چنداني داشته باشد. به نظر من او احساس مي کرد خدا آن قدر دور است که صداي او را نمي شنود. البته من خودم چند دعاي کوتاه خواندم. يک رديف از درخت هاي بلند و سفيد روي درياچه خم شده بودند و نور خورشيد از ميان شاخ و برگشان به اعماق آب مي تابيد. آه! ماريلا! نمي داني چقدر زيبا و رويايي بود! ديدن آن منظره بدن مرا به لرزه انداخت و دو يا سه بار گفتم که خدايا! متشکرم.»

آني شرلي
لوسي ماد مونتگمري

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar