آخرین خبر/رؤیا مخدّر واقعیت است؛ زمانی که زندگی تیره‌ و تار شود، تخیل و رؤیاپردازی برای جلوگیری از فروپاشی ذهن
 به پا می‌خیزد تا کمی اوضاع را تلطیف کند.

مرگ فروشنده  
آرتور میلر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar