آخرين خبر/ سازه‌‌اش از چسباندن کتاب‌هاي کهنه به هم ساخته شده و از شکاف قطره‌مانندش که به درون سرک بکشيد، هزارتويي مي‌بينيد؛
تونلي عظيم و مارپيچ از هزاران کتاب...

"ماتج کرن" اما از هنر آينه‌ها بهره برده و اين حس را به بازديدکنندگانش مي‌دهد که انگار در کانون بي‌انتهايي از کتاب‌ها قرار دارند؛
روشي هنرمندانه و استعاري از بي‌پايان بودن کتاب‌ها به عنوان منبعي از دانش بي‌انتها...

برگرفته از اينستاگرام dornabook.ir

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar