خراسان/ نباید خورد!

تخم مرغ گران نباید خورد
پسته دامغان نباید خورد
در صف مرغ با خودم گفتم:
بعد از این بال و ران نباید خورد
زعفران هم گران شد و زین پس
چلوی زعفران نباید خورد
چای باید خوریم با قاشق
چای با استکان نباید خورد
خوردنی‌ها فقط هوا مانده
بعد از این با دهان نباید خورد
هرچه خیلی گران شده نخورید
هیچ جز آب و نان نباید خورد
چایی تلخ می‌خورم اغلب
چون گز اصفهان نباید خورد
  
ما که از دوستان‌مان خوردیم
دیگر از دشمنان نباید خورد
امیرحسین خوش حال
 
 
امسال سال چیست؟!
می‌کنم سال نوی خود آغاز
سال گاو است یا که سال گراز؟
واکسنش هست هر کجا موجود
چی؟ کرونا؟ نه جان من، کزاز!
قیمت گوشت و مرغ چون بالاست
غالبا می‌خوریم نان و پیاز
این تورم چو اسب سرکش هست
خواهشا مدتی بخسب و متاز!
نرخ هر جنس بنگری یک آن
رعشه گیری چونان که برق سه فاز
یا که افسوس می‌خوری دایم
و بگیری لب خودت را گاز
می‌شوی تو غرق فکر و خیال
و بپرسی ز شخص خود این، باز:
سال گاو است یا که سال گراز؟!
شیما اثنی عشری
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar