آخرين خبر/ 🔹برو به هر چه تو داري بخور دريغ مخور
که بي‌دريغ زند روزگار تيغ هلاک
"حافظ"

🔹رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي
که بر من و تو در اختيار نگشادست
"حافظ"

🔹في الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
کاين کارخانه‌ايست که تغيير مي‌کنند
"حافظ"

🔹از دي که گذشت هيچ ازو ياد مکن
فردا که نيامده ست فرياد مکن
برنامده و گذشته بنياد مکن
حالي خوش باش و عمر بر باد مکن
"خيام"

برگرفته از dr.sogolmashayekhi

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar