خراسان/ هر سال نزد فامیل با عیش و نوش بسیار
مهمان شده و دایم افطار پشت افطار
امسال هم به خانه سرگرم فیلم و سریال
وحشت همی‌نماییم احضار پشت احضار
آغاز موج آخر از ابتدای عید است
مردم به اجتماعات، دیدار پشت دیدار
دولت ولی مبرّاست از هر خطا و تقصیر
مردم همه گنهکار، اقرار پشت اقرار
بر شهردار و مسئول واکسن زدید آیا؟
منفی است پاسخ ما انکار پشت انکار
از پاکبانِ بی‌میل، تزریق را نخواهید
ترسد ولی ز مسئول اصرار پشت اصرار
تعطیلی مراکز، تفریح زن گرفته
یادش بخیر قبلاً بازار پشت بازار
بی‌ماسک و دست شستن قرمز شود جهانت
اورژانس جا ندارد بیمار پشت بیمار
  
القصه شیوه‌نامه باید شود رعایت
خود بارها شنیدید تکرار پشت تکرار!
شیما اثنی عشری
 
دوبیتی‌های خبری هفته
هر لحظه بکن خطر، ولی ماسک بزن
هرروز برو سفر، ولی ماسک بزن
محدودیت وضعیت قرمز چیست؟
دادار و دودور ددر، ولی ماسک بزن!
*
از مسئولین گل ما بهتر کیست؟
کی اول و در نمره‌دهی آخر کیست؟
با این که کووید مرگ هرجا هرجاست
اوضاع مقررات هرکی هرکی ست!
منیژه رضوان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar