آخرین خبر/ برعکس عمل کن! ده روز به جای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی
احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش
و از تهِ دل اقتدار و شادی را حس کن
+ یعنی به خودم دروغ بگویم؟!
چه فکر کنی ضعیف هستی و چه قوی درهر دو صورت داری به خودت دروغ می گویی
پس چه بهتر که دروغِ باارزشی باشد

کارلوس کاستاندا 

سفر به دیگر سو 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar