آخرین خبر/ز یاد بردنت ای آشنای من ، سخت است
ببخش مثل تو بودن برای من سخت است

مرا رها کن از این شهر غرق دود برو
نفس کشیدن تو در هوای من سخت است

بدون اینکه بخواهم دلیل درد تو ام
خدا کند که نباشی بجای من ، سخت است

برای او که مرا هیچوقت دوست نداشت
چقدر شعر سرودن خدای من سخت است

برای تو که خدایی ، خدای من تو بگو
که استجاب کدامین دعای من سخت است؟

سیدتقی سیدی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar