آخرين خبر/ دخترکان پرشورم، ترجيح مي‌دهم شما را اينطور به ياد بياورم که در اعتراض معلم هستيد تا آنطور که تن تکه‌پاره‌تان به در و ديوار خيابان چسبيده. ديديد مشکل معلم‌تان را حل کردند!

جنگ در ماه رمضان حرام است. اما مگر طالبان مسلمانند؟ کشتن کودکان بي‌دفاع جنايت جنگي محسوب مي‌شود اما مگر طالبان اصلا جنگ مي‌کنند؟ جنگ اين است که گروهي با گروهي بجنگند. انتحاري جنگ با که است؟ انتحاري جنگ با خود است، خودي که دشمن خود است.

دولت افغانستان بيانيه مي‌دهد که اي بابا چرا کشتيد؟ شما قرار بود با ما صلح کنيد؟ مثل اينکه به مار بگويي چرا نيش زدي تو قرار بود کفتر شده باشي؟ ( در انتظار صلح روزي يک کشتار وسيع‌تر خواهيد ديد عاليجنابان)

کشتار زنان و دختران با قدرت گرفتن طالبان بيشتر خواهد شد چرا که زن نه حق تحصيل دارد، نه حق رشد، نه حق زيست در جامعه، نه شان انساني...دختر بايد کشته شود اگر پا به هر کدام اين عرصه‌ها بگذارد. چه خيال باطلي!!

خطاب به هر طالبي که اين يادداشت را مي‌خواند مي‌گويم:

اين زور شما نيست، استيصال شماست. شما به جايي رسيديد که ديگر فقط منفور نيستيد، شما عين به عين مرگيد. گفته‌اند شما قبول نکرديد که کار شماست، شما فکر کنيد که کسي منتظر جواب شما باشد که بگوييد بله کشتيم يا خير نکشتيم. شما مسلمان نيستيد، هم دين ما نيستيد و در اين ذره‌اي شک نيست که شما دشمن رحم و شفقت‌ايد. شما به زن مي‌گوييد ضعيفه، عورتينه...و شما از هر ضعيفه‌ي خردسالي وحشت داريد. شما ترسوترين، بزدل‌ترين، بيچاره‌ترين، مستاصل‌تريد مردان جهانيد...حرفم را اصلاح مي‌کنم شما مرد نيستيد. انسان نيستيد...شما مواد منفجره‌ايد، شما گلوله سرديد، شما گلوي بريده‌ايد... شما لعنت ابدي هستيد. و حرف آخر:

جان عزيز است، اما گيرنده‌اش همان است که جان را داده نه شما که ميليون‌ جان گرفتيد اما هنوز درمانده و مستاصليد. زنان زندگي خواهند کرد، همچنان درس خواهند خواند، همچنان رشد خواهند کرد و شما...مستاصل‌تر و کشنده‌تر و بيچاره‌تر به دنبال قدرت خواهيد بود. بچرخيد تا بچرخيم.

تسليت به جان داغدار ملت افغانستان

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar