آخرین خبر/ پدرم به من نصیحتی کرد که هنوز در ذهنم میچرخد.
گفت : هر وقت میخواهی از کسی ایرادی بگیری یادت باشد همه مردم دنیا شانس وبختی راکه توداشتی نداشتند!

گتسبی بزرگ
اسکات فیتز جرالد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar