تسنيم/ انتشارات کتاب جمکران بار ديگر به سراغ داستان بلند تاريخي جديدي رفته است.داستاني بلند، با عنوان «تنفس  در بي‌نهايت» که جزء آثار انگشت‌شماري است که براي امام هادي عليه السلام منتشر شده است.


کتابي که ما را رهسپار کوچه‌‌پس‌کوچه‌هاي قرن سوم از اصفهان تا سامرا کرده و معرفت‌بخش مخاطبان نسبت به امام هادي و زمانه ايشان مي‌شود. اين کتاب 400 صفحه‌اي خوانندگانش را مهمان سامرا مي‌کند.

کتاب «تنفس در بي‌نهايت» همزمان با ايام ميلاد امام هادي عليه السلام توسط انتشارات کتاب جمکران و به قلم اسدالله اسدي مبرهن روانه بازار نشر شد.

محوريت داستان با «عبدالرحمن» جوانمردِ عدالتخواهي است که حکومت متوکل عباسي تمام خانواده‌اش را کشته و به دنبال قتل او نيز است. نجات او به دست آسيه، عشق را در دل او جوانه مي‌زند، اما  او مأموريتي بزرگ براي کشف حق و حقيقت دارد. مأموريتيکه به خاطر آن  مجبور به ترک وطن و تازه عروسش مي‌شود و دل به جاده حقيقت مي‌سپارد. مسيري که او را به حقيقت اصلي هدايت مي‌کند.مسيري که به سامرا منتهي مي‌شود. 

در برشي از اين کتاب مي‌خوانيم: 

«باباحيــدر تمــام مــدت دســت آســيه را در دســتش گرفتــه و فشــار مي‌دهــد. آســيه آيــه قــرآن زمزمه مي‌کند: «اَمَّن يُّجيبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ يَکشِفُ السُّوءَ» 

باباحيدر گريه مي‌کند. دختــرم! مگــر جــز از خــدا از دســت ديگــري انتظــار کمــک داري؟ چــرا صدايــش نمي‌کنــي؟ خداونــد در قــرآن از مــا مي‌پرســد آيــا معبــود ديگــري جــز خدا هســت؟

آسيه با حرف پدربزرگش گريه مي‌کند و از او مي‌خواهد تا براي عبدالرحمان دعا کند.

باباحيدر دست نوه‌اش را رو به آسمان بلند مي‌کند.

دختـرم!دعـا را از کسـي گدايـي نکـن. همين کـه حاجتمنـد شـدي، خـودت حاجـتت را از خدايـت درخواسـت کـن. خداونـد در قـرآن ضامـن اجابـت دعاهـا شـده اسـت...

کتاب «تنفس در بي نهايت» در 400 صفحه و با قيمت 76.000 تومان روانه بازار شد. اين کتاب هم اکنون با تخفيف ويژه در سايت کتاب جمکران www.ketabejamkaran قابل دسترس است. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar