آخرین خبر/ ضرب المثل «ماست و دروازه را یکی کردن » در مواردی به کار می رود که شخصی دو مطلب متضاد را که هیچ ارتباطی به هم ندارند در کلام به هم ربط می دهد. اکنون ببینیم ریشه این ضرب المثل از کجا آمده است.
برای تهیه ی ماست به روش سنتی، به شیر گرم مقداری مایه ی ماست اضافه می شود و سپس ظرف محتوی این مواد را در جای مناسب و گرمی می گذراند و مدتی به آن زمان می دهند تا ماست خودش را بگیرید و بسته شود از این رو به درست کردن ماست در اصطلاح «ماست بندی» گفته می شود.
 از طرفی دیگر در زمان گذشته برای حفاظت شهرها از دست دشمنان، دور آنها را معمولا دیواری قطور می کشیدند و به نسبت بزرگی شهر یک یا چند دروازه برای ورود و خروج مردم قرار می دادند. این دروازه ها در ساعات مقرری بسته می شدند و چند سرباز یا نگهبان برای محافظت آنها قرار داده می شد، این مراقبین وظیفه داشتند مانع از ورود بیگانگان به داخل شهر بعد از بسته شدن دروازه شوند و همینطور هرگاه یکی از ساکنین شهر دیر هنگام و بعد از بسته شدن دروازه به شهر رسید در را به روی او باز کنند.
حال وجه اشتراک دروازه و ماست چیست؟ آن است که هر دو در زمان مشخصی بسته می شوند اما بسته شدن دوازه کجا و بسته شدن ماست کجا. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar