آخرین خبر/آدمی که از پرسیدن دست می‌کشد در واقع از فکر کردن باز می‌ایستد. 
چون فکر کردن هرچه باشد، پرسیدن مدامی‌ست برای رسیدن به پاسخ و آن آدمی که فکر نمی‌کند، سخن هم نمی‌گوید فقط اصواتی از خود صادر می‌کند.

روح پراگ
ایوان کلیما

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar