آخرین خبر/ غمزهٔ ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ
زلف جانان از برای صید دل گسترده دام
"حافظ"

شما هم اگر شعری در مورد به دام شیدایی افتادن عاشق می دانید برای دوستان بنویسید.

برگررفته از dr.sogolmashayekhi

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar