آخرین خبر/ای برادر در نشیب و در فراز
آدمی با آدمی دارد نیاز
گر تو چشم او شوی او گوش تو
پس پدید آید چه دریاهای نو

هوشنگ ابتهاج

برگرفته از اینستاگرام delneveshteh_art

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar