آخرین خبر/جوانان ایرانی، یا بهتر بگویم: ایرانیان جوان! روی سخن با شماست: با شما جوانان برومند ایران زمین؛ با شما که می باید پیروزمند و سرافراز، گذشته ی ایران را که در غبار هزاره ها گم شده است، به آینده ی آن پیوند دهید:
گذشته ی ایی که هر چه بیش در آن می کاویم و می پژوهیم، بیش از سترگی و گرانسنگیش به شگفت می آییم و بیش بدان می نازیم؛ نیز آینده ای که در سایه ی تلاش و توان شما که سازندگان نستوه فرداهایید، می باید آنچنان باشد که بتوان بدان نازید
میراث گران ارج و شکوهمند نیاکان را، شمایید _شما ای جوانان پرتوان! که از پیشینیان می ستانید، فرهمند و پرفروغ، تا به پسینیان بسپارید
ایران، این سرزمین سپند هزاره ها، با همه ی والاییها و شگرفیهایش، در شماست و با شماست که از گذشته به آینده می رسد؛ آری! شمایید که اگر از بن جان و از ژرفای دل به جاودانگی ایران باور داشته باشید، این جاودانگی را در پهنه ی تاریخ و فرهنگ جهان رقم می زنید:
همان ایران که از دیرینه روزگاران تاکنون فراز و نشیب های بسیار را پی درپی درنوشته است و خیزابه هایی سترگ و سهگمین از رویداد ها را، همواره ایستا و پایدار، از سر گذرانیده است؛ همان ایران که به یاری فرهنگ درخشان و بی مانند خود، پیوسته ققنوس وار، از درون خاکستر خویش، زنده و زیبا و زرین، سر برآورده است و نیز همچون آن طرفه مرغ دلستان هر بار راز پایایی اش را که ریشه در پویایی اش دارد، به شیوه ای دیگر، در نغمه آب نوتر، ساز کرده است و دمساز و دلنواز، با پژواکی جهانی، به آواز باز گفته است
ایران در سایه ی فرهنگ دیرمان خویش، جاودان مانده است و خواهد ماند

معمولا با نثر کزازی مشکل دارن. هم ترجمه هایی مانند ایلیاد و ادیسه و... و هم نثر آثار خودش. برای خیلی ها مشکل و سخت خوانه...اما من شیفته ی نوشتار کزازی هستم. نثر اصیل فارسی که نمونه اش جایی پیدا نمی شه. و البته اندیشه ای این فرد که عاشق وطن و ایرانه
این مجموعه مقالات رو از دست ندید

کتاب پرنیان پندار

برگرفته از اینستاگرام naghde_ketab

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar