آخرین خبر/ یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟

کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟

شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟

حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش
از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد؟

برگرفته از time_dialog

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar