آخرین خبر/ این واژه فارسی است و با حرف « ت » نوشته می شود و نه با « ط » و به صورت طپیدن. بنابراین بهتر است که همه مشتقات و ترکیبات آن را نیز با « ت » بنویسیم: تپش ، تپنده، تپاندن.

منبع: کتاب غلط ننویسیم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar