آخرین خبر/شاید فراقی که در این روزها 
ناچار به پذیرش اش هستیم ، 
خود سودمند باشد : 
چیزهای بزرگ را تنها می‌توان 
از دور دید.
 

نامه های عاشقانه یک پیامبر 
جبران خلیل جبران

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar