آخرین خبر/منجمی (پیشگویی) را بر دار کردند. کسی در آنجا از او پرسید که این صورت را در طالع خود دیده بودی؟
گفت: رفعتی می دیدم، لیکن ندانستم که بر این جایگاه خواهد بود!

لطایف الطوایف نوشته فخرالدین علی صفی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar