آخرین خبر/ تهویه هوا
تهویه خود به معنای «عوض کردن هوا» یا «هوا دادن» است و نیاز به واژه هوا ندارد. بنابراین ترکیب تهویه هوا حشو است و بهتر است از کاربرد آن خودداری شود. به جای «دستگاه تهویه هوا» می‌توان به سادگی گفت: «دستگاه تهویه».
 
خطمی
به معنای «نوعی گیاه گلدار» است. بعضی این واژه را به گمان این‌که فارسی است، با حرف «ت» و به صورت «ختمی» می‌نویسند. اما این واژه عربی است و به صورت «خطمی» نوشته می‌شود.
 
خواه ناخواه/ خواهی نخواهی
این دو ترکیب را گاهی به صورت «خواه و ناخواه» و «خواهی و نخواهی» می‌‌نویسند، اما تلفظ و املای درست آن‌ها «خواه ناخواه» و «خواهی نخواهی» بدونِ «واو عطف» است.
 
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar