آخرین خبر/ تا کی همه روزه قیل و قالی بکنیم
مطرب بنواز تا که حالی بکنیم

کاین چرخ که صد هزار ابهام در اوست
فرصت ندهد که تا سوالی بکنیم 

برگرفته از mahdie_elahighomshei

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar