آخرین خبر/ محبوب من ! این زنبیلی است که من در صف گذاشته‌ام. اگر این صف به ترتیب حروف الفبایی نام عاشق‌هاست، اسم من عباس کیارستمی است. اگر به ترتیب ورود به این دنیاست ، من حضرت آدمم. اگر به ترتیب آنهاست که مقتول گشته‌اند ، من هابیلم. اگر به ترتیب قد است، من برج بابلم. اگر به ترتیب داستان است، من گیلگمشم. اگر به ترتیب عاشقان است ، من فرهادم . اگر به ترتیب مظلومیت است، من یوسفم. اگر به ترتیب غزل است ، صلاح کار کجا و من خراب کجایم. اگر به بلندی راه است، من راه ابریشمم. اگر به بلندی دیوار است ، دیوار چینم... آن که سر صف ایستاده منم. . . حیف حوصله‌ام پیر شده ...

 محمدصالح علاء

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar