آخرین خبر/ از حیله و دسیسه نترس. اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه ای به تو بزنند خدا هم برای آنان دام می گستراند. چاه کن اول خودش ته چاه است. این جهان بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی جزا می‌ماند نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد. فقط به این ایمان بیاور.

ملت عشق  
الیف شافاک 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar