آخرین خبر/ شاه پناهم بده، خسته راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم
 
گر بپذیری رضا، ور نپذیری قضا
زائر ناخوانده‌ام، خواه‌نخواه آمدم
 
راه خراسان چنین، ماه خراسان چنان
شاه خراسان ببین، بهر پناه آمدم
 
شاه خراسانیم، رستم دستانیم
دست مرا رد مکن، بر درِ شاه آمدم
 
آن دم زندانیم، بازدم جان شده
از قفس سینه‌ها، همچون آه آمدم
 
پیرهن یوسفم! یا کفن یوسفم؟
بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم
 
بسته بست توأم، لولی مست توأم
ضربه شصت توأم، بر دف ماه آمدم
 
مشهدِ مشهودِ من، حضرتِ محمودِ من
طالعِ مسعودِ من، نامه سیاه آمدم
 
شافی دارالشفا، پنجره فولاد کو؟
در طلب شاخه‌ای، مهرگیاه آمدم
 
باد موافق وزید، از طرف صحن قدس
نام مرا خواند و رفت، چون پرِ کاه آمدم

 محمود حبیبی کسبی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar