آخرین خبر/هرگاه انسان، با تمام وجود چیزی را بخواهد، 
تمام جهان، در جهت تحقق خواسته اش؛ 
او را یاری خواهند کرد.

کیمیاگر 
پائولو کوئلیو

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar