خبرگزاری کتاب ایران/ کتاب «هنرهای خلاق در حکمروایی نوسازی و توسعه شهری» تالیف روری شاند و ترجمه مسعود بهزادی راد، به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.
 
 کتاب «هنرهای خلاق در حکمروایی نوسازی و توسعه شهری» اثری‌ است که بر نقش و مفهوم بخش خلاق در اداره نوآوری‌ شهری و گروه‌های اقتصادی در حکمروایی پروژه‌های توسعه اقتصادی تمرکز دارد. همچنین در بخش خلاق و سازمان‌های هنری خلاق باعث توسعه و تعامل با جوامع محلی در پروژه‌های بازآفرینی می‌شود که اشتغال و آموزش را هدف قرار می‌دهد. زیربنای این پروژه‌ها ساز و کارهای حکمرانی از طریق تحویل، بودجه و مشارکت است.
این اثر با استفاده از مطالعات موردی از سه کشور انگلستان، آلمان و کانادا، سیاست‌های ملی بخش خلاق و نهادهای هنری خلاق که در مدیریت برنامه‌های نوسازی و توسعه شهری فعالیت می‌کنند را در یک فضا و نمای کلی مقایسه‌ای قرار می‌دهد. علت انتخاب این سه کشور این بوده که هر کدام از آن‌ها نماینده یک طرح ابتکاری منجر به توسعه اقتصادی چشمگیر بوده‌اند و محرک آنها ، هنرهای خلاق و اقتصاد خلاق بوده است.
در ادامه نیز می‌توان به بررسی و مطالعه تطبیقی در سطح ملی بین کشورهای انگلستان، آلمان و کانادا اشاره کرد. مقایسه موردی پروژه‌هایی که از طریق قیاس بین آنها، بهترین و ضعیف‌ترین عملکردها از نظر تحقق اهداف و پروژه‌ها مشخص می‌‌شود.
نکته حائز اهمیت این است که پایداری از نکات محوری در این کتاب است. همچنین در نقش سازمان‌های هنرهای خلاق در پروژه‌های اجتماعی و نوسازی شهری به عنوان بخشی از حکمروایی بر پروژه‌های عنوان شده تاکید شده است. در ادامه، پایداری در اقتصاد سیاسی و سیاست عمومی و جغرافیایی از دیگر محورهای مورد توجه این کتاب است.
شایان ذکر است این اثر مورد استفاده رشته‌های جغرافیا، گردشگری، برنامه‌ریزی شهری، آینده‌پژوهی، محیط زیست، سیاست‌های عمومی و رشته‌های مرتبط قرار می‌گیرد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar